Jongeren op zorgsafari in Asiat Park

din 12 maa

Tijdens de Week van de Zorg krijgen leerlingen van het vierde, vijfde en zesde middelbaar de kans om de zorgsector te ontdekken via een Zorgsafari. Dat is een info- en beleefbeurs om hen te laten kennismaken met de verschillende jobs in de zorg. Vandaag vindt die plaats op de Asiatsite in Vilvoorde.

De zorgsector met 45.000 jobs een belangrijke werkgever in Vlaams-Brabant, maar de sector kent ook een groot aantal knelpuntvacatures. “Daarom leveren we inspanningen om een instroom aan arbeidskrachten in de zorgsector te stimuleren”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Samen met onze partners in de zorg lanceren we Zorgsafari’s. Hiermee willen we jongeren warm maken voor een job in de zorg.”

Via workshops, infostanden en kennismaking met opleidingen komen jongeren uit de tweede en derde graad van de Vlaams-Brabantse secundaire scholen in contact met de zorgsector.