uplace-brussels-central-square2.jpg

Leuven start juridische strijd tegen Uplace

maa 23 feb 2015

Leuven zal alle mogelijke rechtsmiddelen benutten om het Uplace-project in Machelen te bestrijden. De gemeenteraad heeft gisteravond een motie in die zin goedgekeurd.

Volgens de Leuvense burgemeester Tobback (Sp.a) zal het megawinkelcomplex dramatische gevolgen hebben voor de lokale middenstand in Leuven. Volgens een berekening van kamerlid Els Vanhoof (CD&V) dreigen de Leuvense handelaars 10% van hun omzet te verliezen. Omgerekend zo’n 50 miljoen euro per jaar.

De liberale fractie in Leuven is verdeeld over de kwestie. Gemeenteraadsleden Rik Daems en Sabine Bovend’aerde schaarde zich achter de motie. Partijgenoot Patricia Ceysens stemde dan weer tegen. Volgens haar is het niet de politiek die de handel moet organiseren of de bestaande handelszaken moet beschermen tegen de concurrentie. “Die kunnen zichzelf beschermen door te innoveren”, aldus Ceyssens.  

Tobback was eerder op de dag al scherp voor de Vlaamse regering die zich volgens hem bezondigd heeft aan vermeende belangenvermenging.  

Geen nood aan bijkomende mobiliteitsmaatregelen

Uit een studie die de Vlaamse overheid liet uitvoeren, blijkt intussen dat er geen bijkomende of flankerende maatregelen nodig zijn op het vlak van de mobiliteit. Dat komt omdat in het GRUP het aantal handelszaken en kantoren rondom het megawinkelcomplex fors verminderd werd. Ook zijn er garanties gevraagd voor het treinstation in Machelen en een busverbinding met Uplace. Volgens de studie blijft de situatie op de Brusselse Ring en de E19 wel kritisch maar zal Uplace geen bijkomende significante doorstromingsproblemen veroorzaken.

“Een onbegrijpelijke conclusie als je weet dat het project jaarlijks 8 miljoen bezoekers zal lokken en men een dagelijkse verplaatsing voorspelt van 25.000 auto’s”, aldus Tobback gisteravond tijdens de stemming .