uplace_3.jpg

Vlaams Parlement debatteert over Uplace

woe 9 dec 2015

In het Vlaams Parlement is vanmiddag gedebatteerd over Uplace, het winkel- en belevingscomplex dat in Machelen gepland is. De Vlaamse regering heeft vorige week het ruimtelijk uitvoeringsplan opnieuw goedgekeurd. Maar die beslissing stootte op bakken kritiek, die niet alleen van de oppositie kwam.

Waarom?

Björn Rozska, de fractieleider van GROEN, beet de spits af. “Waarom bent u de machinist van een trein die doorrijdt naar een muur terwijl al 1000 mensen van de trein zijn gestapt?” verwoordde hij zijn onbegrip over de goedkeuring. “Zowat iedereen in Vlaanderen vindt dit een slecht project . Waarom gaat u met Uplace door terwijl dit eigenlijk niet uw project is?”

Volgens Joris Vandenbroucke, fractieleider van S.PA , is de beslissing ingegeven door angst: “De Vlaamse regering is bang, vreest een schadeclaim die kleiner zal zijn dan de schade die aan het milieu en de kleinhandel zal toegebracht worden.”

Kwestie van rechtszekerheid en betrouwbaarheid

De meerderheidspartijen benadrukten dat het vooral een kwestie van rechtszekerheid, betrouwbaarheid en consequentie is. “Ondernemen in Vlaanderen wordt onmogelijk als we elk groot project afschieten, “zei Matthias Diependaele van N-VA. Hij gaf wel toe dat het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel een “absoluut rotdossier” is.

Vlaams minister van Mobiliteit Weyts bendarukte bovendien dat Vlaanderen bijzonder veel mobiliteitsvoorwaarden heeft opgelegd om Uplace vlot bereikbaar te maken.: “Aan de voorwaarde voor een vergunning voor station en pendelbus moet voldaan zijn voor Uplace het levenslicht kan zien. Hoeveel verder kunnen we nog gaan?

Volgens Minister-President Bourgeois kon de regering niet anders dan het plan opnieuw goedkeuren. “Geen enkele van de bezwaren van die aard dat de beslissing die de regering in februari nam moet gewijzigd worden.

Wat doet de Raad van State?

De beslissing van de regering is nog maar voorlopig, de Raad van State moet nog bijkomend advies geven. Bij een gunstig advies wordt de beslissing definitief, maar zelfs leden van de meerderheid hopen dat de Raad van State het project alsnog blokkeert.

 “De rechtbank zal oordelen of wettelijke procedures, bezwaren, enzovoort nageleefd zijn. Soms eindigt dat op manier die niet verwacht wordt. Ook bij Neo heeft RVS beslissing genomen die ingaat tegen die van de regering” aldus Bart Somers, fractieleider van Open VLD.