Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Bijna veertig procent extra budget voor vzw de Rand

Bijna veertig procent extra budget voor vzw de Rand

Vzw de Rand, dat het Nederlandstalig karakter van de Vlaamse Rand rond Brussel ondersteunt, krijgt 1,5 miljoen euro aan extra middelen van de Vlaamse overheid. Dit betekent dat het budget voor het Vlaamse Randbeleid in 2018 met bijna 40 procent stijgt. “Dit is een nooit geziene budgetverhoging,” klinkt het bij Vlaams minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA).

Bij de begrotingsopmaak 2018 in de Vlaamse regering kon minister Weyts extra budget losweken voor vzw de Rand. 1 miljoen euro gaat naar de vergroening van de zeven Gemeenschapscentra van vzw de Rand. Die extra middelen komen uit het Vlaamse Klimaatfonds. “Dit is opnieuw een voorbeeld van de manier waarop de Vlaamse overheid middelen uittrekt voor initiatieven die de uitstoot van broeikasgassen doen dalen,” zegt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvlieghe (CD&V). “Zo zullen wij onze klimaatdoelstellingen tegen 2020 kunnen realiseren.”

Met de middelen kan vzw de Rand energiebesparende maatregelen nemen, zoals het laten plaatsen van hoge rendementsbeglazing, het installeren van gastellers of het opmaken van een lichtplan. In De Moelie (Linkebeek), De Kam (Wezembeek-Oppem) en de Boesdaalhoeve (Sint-Genesius-Rode) zal ook de stookplaats volledig vernieuwd worden.

Vangnet voor Vlaams verenigingsleven
Minister Weyts voorziet ook een bijkomende en recurrente toelage van 500.000 euro voor vzw de Rand, waarmee de organisatie indien nodig een vangnet kan bieden voor het Vlaamse verenigingsleven. Indien nodig kan vzw de Rand op die manier in de faciliteitengemeenten de decretale subsidies voor Jeugd, Sport en Cultuur overnemen. “We laten de Vlaamse verenigingen in de faciliteitengemeenten nooit in de steek. Mocht de gemeente te weinig in hen investeren, kunnen zij hun subsidieaanvraag rechtstreeks richten aan vzw de Rand,” aldus Weyts.