Onenigheid binnen Vlaamse regering over Uplace

don 3 dec 2015

Vlaams minister-president Geert Bourgeois vindt dat z'n regering consequent heeft gehandeld. Er zijn in het verleden nu eenmaal afspraken gemaakt met Uplace, die moeten gerespecteerd worden. Bourgois wijst erop dat het een dossier is dat al 7 jaar meegaat en dat zijn ploeg heeft geërfd van de vorige regeringen. Maar in alle meerderheidspartijen zijn er politici die stiekem hopen dat Uplace er nooit komt.

In 2008 sloot de toenmalige Vlaamse regering een overeenkomst af met Uplace. In ruil voor de sanering van de vervuilde industrieterreinen, mocht Uplace er z'n project realiseren. Ondanks het groeiende protest de laatste jaren, blijft de regering achter Uplace staan. “Het is een zaak van betrouwbaarheid en van rechtszekerheid. Een regering die akkoorden sluit, plannen maakt en mensen laat investeren maar dan helemaal op het einde van de rit zou zeggen dat het maar om te lachen was. Dat zou volgens mij een hoogst onbetrouwbare regering zijn”, zegt Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Eric Van Rompuy, Vlaams parlementslid en schepen in Zaventem (CD&V) is naar eigen zeggen niet wild enthousiast over Uplace. Maar ook hij benadrukt dat een overheid betrouwbaar moet zijn en roept zijn collega’s op om consequent te blijven. Bovendien is Uplace een project dat destijds een zeer groot draagvlak had in de regio. “Al die beslissingen zijn genomen geweest in de vorige periode door alle partijen, ook door Sp.a, en door de verschillende gemeentebesturen van onder meer Vilvoorde, Zaventem en Machelen. Dus heel de regio wou dit project realiseren”, benadrukt Van Rompuy.

Als de Vlaamse regering na het advies van de Raad van State begin volgend jaar een definitieve beslissing neemt, kan die beslissing nog altijd aangevochten worden bij diezelfde Raad van State. De weg is dus nog lang.