uplace_2.jpg

Onderzoeken Uplace spreken elkaar tegen

9 jaar geleden

De nieuwe studie naar de impact van Uplace op de mobiliteit in de Noordrand doet flink wat stof opwaaien. De studie toont aan dat er quasi geen bijkomende mobiliteitsingrepen nodig zijn om het verkeer van en naar Uplace te verwerken. Maar er komt veel kritiek op de studie. Ze is namelijk uitgevoerd door een studiebureau dat eerder ook partner was van Uplace.

De studie van Antea werd besteld op vraag van de Vlaamse regering die zoals bekend een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan uitwerkte voor Uplace in Machelen.  “Daaruit blijkt dat er geen bijkomende of flankerende maatregelen nodig zijn op het vlak van de mobiliteit. Dat komt omdat in het GRUP het aantal handelszaken en kantoren rondom het megawinkelcomplex fors verminderd werd. Ook zijn er garanties gevraagd voor het treinstation in Machelen en een busverbinding met Uplace”, zegt Jan Parys van het studiebureau Anteagroup.

Maar uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dan weer dat er wel degelijk nood is aan bijkomende infrastructuur. Want volgens die onderzoekers zou 85% van de Uplace-klanten met de auto komen. De nieuwe studie van Antea gebruikt dan weer ander cijfermateriaal, tot grote verbazing van professor Dirk Lauwers die de studie van de Universiteit Gent leidde.

Er is dus discussie of de cijfers in de nieuwe studie wel geloofwaardig zijn. Maar ook het studiebureau dat het onderzoek uitvoerde ligt onder vuur. Zo heeft Antea eerder al samengewerkt met Uplace. Dat staat te lezen op de websites van Uplace en Antea zelf. Al werd de verwijzing naar Uplace in de loop van de dag wel even van de website van Antea afgehaald en nadien er weer opgezet. Het is duidelijk dat beide partners verveeld zitten met de zaak die ruikt naar belangenvermenging.