uplace-brussels-central-square2.jpg

Ook milieuvergunning Uplace blijft vernietigd

woe 25 feb 2015

Ook de milieuvergunning voor Uplace blijft vernietigd. De projectontwikkelaar en de Vlaamse overheid gingen onlangs in beroep tegen de vernietiging van de vergunning door de Raad van State. Maar het Hof van Cassatie heeft dat beroep dus verworpen.

De Raad van State vernietigde vorig jaar de milieuvergunning voor Uplace omdat de Vlaamse regering niet onpartijdig handelde bij de beoordeling van de aanvraag. Het Vlaams Gewest en Uplace stapten daarop naar het Hof van Cassatie omdat ze het volgens hen een zaak is waarvoor de Raad van State niet bevoegd is. Maar het Hof van Cassatie volgt die argumentatie niet. De milieuvergunning blijft dus vernietigd. Het is nu wachten op een definitief ruimtelijk uitvoeringsplan. Pas dan kan er een nieuwe milieuvergunning aangevraagd worden.