uplace_inplanting.jpg

Definitief groen licht voor Uplace in Machelen

don 3 dec 2015

De Vlaamse regering heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan voor het winkel- en belevingscomplex Uplace definitief goedgekeurd. 

Op 16 februari van dit jaar keurde de Vlaamse Regering een voorlopig akkoord goed over het ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel, met daarin ook de bouwplannen van Uplace. Het sloot daarbij ook een nieuw brownfieldconvenant met de projectontwikkelaar. En in de plannen werd de oppervlakte voor het aantal winkels en kantoren rondom Uplace met een derde teruggeschroefd om de mobiliteitsproblematiek te beperken.

Intussen werd er een openbaar onderzoek gevoerd. De bezwaarschriften die werden ingediend zijn nu door de Vlaamse regering weerlegd of worden opgelost door extra mobiliteitsgaranties. Zo kan Uplace alleen maar gerealiseerd worden als er een extra buslijn van De Lijn komt en een nieuw treinstation van het Gewestelijk Expressnet. Het toegankelijk maken van de site met openbaar vervoer moet de extra verkeerstroom op de Ring rond Brussel binnen de perken houden. Aan de winkeloppervlakte voor Uplace werden in het definitieve GRUP geen wijzigingen meer aangebracht. Er is dus plaats voor 80.000 vierkante meter winkeloppervlakte en nog eens 72.000 vierkante meter voor recreatie. Er komen wel minder kantoren dan in het oorspronkelijke project.

Het plan moet nu nog naar de Raad van State voor een advies. Voorts moet er ook nog een milieu- en bouwvergunning verleend worden.

Uplace en VOKA reageren positief

Uplace heeft uiteraard positief gereageerd. De definitieve beslissing is een positief signaal voor het ondernemersklimaat in Vlaanderen, aldus Uplace in een persmededeling. Het winkel- en belevingscomplex belooft alvast duizenden nieuwe jobs. Zo zullen er 5.600 mensen tewerkgesteld worden tijdens de bouwfase en nog eens 3.250 mensen na de opening.

Ook werkgeversorganisatie VOKA  heeft al positief gereageerd. “Voor deze zone en het ondernemerschap in het algemeen, betekent dit een bevestiging van de juridische zekerheid die broodnodig is voor een gezond investeerdersklimaat. Voorts is deze beslissing een belangrijke hefboom voor de mobiliteitsontwikkelingen waar deze regio al langer om vraagt, zoals het GEN-station aan de Kerklaan, de tramlijnen van Brabantnet en hopelijk binnenkort ook de herinrichting van de Brusselse ring”, zegt Paul Hegge, algemeen directeur van Voka.

Vilvoorde en oppositiepartijen Sp.a en Groen reageren negatief

In Mechelen, Leueven en Vilvoorde wordt zoals verwacht negatief gereageerd. "Net in de week dat het Europees Milieu Agentschap uitpakt met heel alarmerende cijfers over de dodeljke gevolgen van fijn stof, slaagt de Vlaamse regering erin groen licht te geven aan Uplace. Deze beslissing is ook niet te rijmen met een toekomstgerichte mobiliteit voor de regio rond Vilvoorde, noch met een beleid dat inzet op het versterken van de lokale handelskernen. Het druist er zelfs volledig tegen in", aldus Van Kemseke van CD&V Vilvoorde. In 'De Ochtend' op Radio 1 zei burgemeester Bonte dat met de beslissing de stilstand zal worden georganiseerd. "Men gooit de hele streek overhoop om toch maar te kunnen toegeven aan Uplace. Mocht mijn voorganger Dehaene er nog zijn, dan ontplofte hij", aldus Bonte. 

Ook Sp.a-nationaal reageert negatief. Volgens fractieleider Vandenbroucke in het Vlaams parlement is de beslissing een ramp voor de mobiliteit rond Brussel. De Sp.a-burgemeester van Machelen De Groef reageert dan weer wel positief op het groene licht voor Uplace. “Niet het partijbelang maar het gemeentelijk belang wordt hier voorop gesteld. We hebben een werkloosheid van 9,6%. Het is dus goed dat er in deze regio opnieuw werkgelegenheid wordt gecreëerd”, aldus De Groef. 

Ook ondernemersorganisatie Unizo reageert ontgoocheld. "Het ontbreekt deze regering duidelijk aan een visie op de toekomst van de detailhandel. Het regeerakkoord over het handelsvestingsbeleid verdwijnt met deze beslissing in de prullenmand", aldus Unizo-topman Van Eetvelt.