uplace_2.jpg

Provincie geeft negatief advies voor Uplace-plan van Vlaamse overheid

din 28 apr 2015

De provincieraad heeft een negatief advies gegeven voor het Uplace-plan van de Vlaamse overheid.  De provincie heeft 3 grote bezwaren.

Het advies gaat eigenlijk over het hele gebied tussen de Luchthavenlaan, de Woluwelaan en het kanaal waar Uplace een onderdeel van is.  Het eerste bezwaar van de provincie is dat het plan, dat eigenlijk een aanpassing is van dat van 2011, geen rekening houdt met de nieuwe visie op de Noordrand waar momenteel de laatste hand aan gelegd wordt.

Ten tweede vindt ze dat door de komst van Uplace de sanering van de zwaar vervuilde gronden rond de Kerklaan en de stationsomgeving van Vilvoorde in het gedrang zou komen. En tenslotte gelooft de provincie niets van de mobiliteitsstudie waar de Vlaamse regering naar verwijst en zijn er volgens haar veel meer ingrepen nodig om een voorkomen dat het verkeer in de buurt helemaal vastloopt.